Privacy verklaring


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe InXpress persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. . Met persoonlijke gegevens bedoelen wij de gegevens, die InXpress in staat stelt u te identificeren of te contacteren. Met niet-persoonlijke gegevens bedoelen wij informatie die u niet direct identificeert wanneer u gebruik maakt van InXpress software toepassingen, danwel bij  gebruik van telefoon of papier.

Het zal u op de hoogte brengen van het volgende:

  1. Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt van u verzameld, hoe deze wordt gebruikt en met wie deze kan worden gedeeld.
  2. Welke keuzes zijn beschikbaar voor u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
  3. De beveiligingsprocedures die zijn ingesteld om misbruik van uw gegevens te voorkomen.
  4. Hoe u eventuele onnauwkeurigheden in de informatie kunt corrigeren.

Registratie
Om onze webportalen te mogen gebruiken, moet een gebruiker eerst het registratieformulier invullen. Tijdens de registratie moet een gebruiker bepaalde informatie opgeven (zoals naam en e-mailadres). Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen over de producten / diensten die wij via onze portalen aanbieden, waarin u interesse hebt getoond. Naar eigen keuze kunt u ook demografische informatie (zoals geslacht of leeftijd) over uzelf verstrekken, maar dit is niet verplicht.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen
Wij zijn de enige eigenaars van de informatie die op onze portalen wordt verzameld. We hebben alleen toegang tot / verzamelen van informatie die u ons vrijwillig verstrekt via e-mail of ander direct contact van u. We zullen deze informatie niet aan iemand verkopen of verhuren.

Wij zullen uw informatie gebruiken om op u te reageren, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons heeft opgenomen. We zullen uw gegevens niet delen met externe partijen buiten onze organisatie, anders dan noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld om een ​​bestelling te verzenden.

Uw rechten
Tenzij u ons om vraagt ​​dit niet te doen, kunnen we in de toekomst via e-mail contact met u opnemen om u te informeren over specials, nieuwe producten of diensten of wijzigingen in dit privacy beleid.

U kunt ervoor kiezen om onze marketing-e-mails niet meer te ontvangen door de instructies voor opzeggen in dergelijke e-mails te volgen. We sturen kennisgevingen per e-mail met betrekking tot specifieke zendingen wanneer dit nodig is.

Uw toegang tot en controle over informatie
U kunt op elk moment afzien van toekomstige contacten van ons. U kunt op elk moment het volgende doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer op onze website:

  • Kijk welke gegevens we over u hebben, indien van toepassing.
  • Wijzig / corrigeer alle gegevens die we over u hebben.
  • Laat ons alle gegevens die we over u hebben verwijderen.
  • Geef aan dat u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw gegevens.

Bestellingen
Wij vragen om informatie van u op ons bestelformulier. Om bij ons te kopen, moet u contactgegevens opgeven (zoals naam en verzendadres) en financiële informatie (zoals creditcardnummer, vervaldatum). Deze informatie wordt gebruikt voor factureringsdoeleinden en om uw bestellingen te vullen. Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, gebruiken we deze informatie om contact met u op te nemen.

E-mail / IP-adressen
Wij hebben een hekel aan spam en gaan ervan uit dat u dat ook heeft. Wij verkopen uw e-mailadres niet of geven uw IP-adres aan niemand. We gebruiken intern IP-adressen om de systeembeveiliging te garanderen, trends te analyseren, ons product en onze services te beheren en geaggregeerde gegevens te verzamelen voor analyse. We zullen ook uw e-mail adres en informatie gebruiken om met u te communiceren in combinatie met diensten die wij aanbieden.

Als u jonger bent dan 16 jaar
Als u jonger bent dan 16 jaar, kunt u geen account krijgen op onze diensten. Wij verzamelen niet bewust informatie van of richten onze inhoud niet specifiek op kinderen onder  16 jaar. Als we vermoeden dat u een gebruiker bent die jonger is dan 16 jaar, zullen we helaas uw account moeten sluiten.

Cookies
We gebruiken "cookies" op deze site. Een cookie is een stukje gegevens dat op de harde schijf van een bezoeker van een site wordt opgeslagen om ons te helpen uw toegang tot onze site te verbeteren en terugkerende bezoekers op onze site te identificeren. Als we bijvoorbeeld een cookie gebruiken om u te identificeren, hoeft u niet meer dan één keer een wachtwoord aan te melden, waardoor u tijd bespaart op onze site. Cookies kunnen ons ook in staat stellen om de interesses van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze site te verbeteren. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

Delen van gegevens
We gebruiken externe transportbedrijven bestellingen te verzenden en een creditcardverwerkingsbedrijf om gebruikers te factureren voor goederen en diensten. Deze bedrijven bewaren, delen, bewaren of gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie voor andere doeleinden dan het vervullen van uw bestelling.
We werken samen met een andere partij om specifieke services te leveren. Wanneer de gebruiker zich aanmeldt voor deze services, delen we namen of andere contactgegevens die nodig zijn voor de derde partij om deze services te bieden. Het is deze partijen niet toegestaan ​​om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken, behalve om deze services te verlenen.

Links
Deze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacy praktijken van dergelijke andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten en om de privacyverklaring te lezen van andere sites die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. Houd er rekening mee dat als u verhuist naar een andere site die niet door InXpress wordt beheerd, u mogelijk bent onderworpen aan het privacy beleid van deze sites van derden.

Enquêtes & Prijsvragen
Van tijd tot tijd vraagt ​​onze site om informatie via enquêtes of prijsvragen. Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen is volledig vrijwillig en u kunt kiezen of u al dan niet deelneemt en daarom deze informatie vrijgeven. De gevraagde informatie kan contactgegevens bevatten (zoals naam en verzendadres) en demografische informatie (zoals postcode, leeftijdsniveau). Contactgegevens worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen. Enquête-informatie zal worden gebruikt voor het controleren of verbeteren van het gebruik en de tevredenheid van deze site.

Veiligheid
Wij nemen (commercieel redelijke) voorzorgsmaatregelen, om uw informatie te helpen beschermen. Wanneer u persoonlijke informatie via de website verzendt, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd.

Waar we ook persoonlijke informatie verzamelen (zoals naam, adres, e-mail), die informatie wordt op een veilige manier gecodeerd en aan ons doorgegeven. U kunt dit controleren door te zoeken naar een vergrendelingspictogram in de adresbalk en te zoeken naar 'https' aan het begin van het adres van de webpagina.

Hoewel we codering gebruiken om persoonlijke informatie die online wordt verzonden te beschermen, beschermen we uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot bepaalde bedrijven die de gegevens nodig hebben voor het bedienen, ontwikkelen of verbeteren van onze diensten. Deze personen of partnerorganisaties zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging en strafrechtelijke vervolging, als ze niet aan deze verplichtingen voldoen.

In het geval we het voorkomen van een gegevensbeveiligingsincident vaststellen, zullen wij u per post, email, telefoon of op een andere manier op de hoogte brengen zoals toegestaan door de wet.

Toegang tot informatie.
U hebt het recht op toegang tot de informatie die over u wordt bewaard.

We staan ​​u toe om informatie die u ons hebt verstrekt te verwijderen, rectificeren en exporteren, met inachtneming van de voorwaarden van onze Klantvoorwaarden en onze wettelijke verplichtingen die hieronder worden uiteengezet.

We bewaren persoonlijke gegevens zolang we de services aan u leveren of uw account blijft geopend. We kunnen echter enkele gegevens bewaren nadat uw account is gesloten of u de dienst niet langer gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden.

Nadat u uw account hebt gesloten, kunnen we persoonlijke gegevens bewaren waar dat redelijkerwijs noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (inclusief wetshandhavingsverzoeken), voldoen aan wettelijke vereisten, de beveiliging handhaven, fraude en misbruik voorkomen, geschillen oplossen, onze klantvoorwaarden afdwingen, nieuwe functies aanbieden u mogelijk geïnteresseerd bent in, of voldoen aan uw verzoek om zich af te melden voor verdere berichten van ons. Als geen van deze verplichtingen van toepassing is, zullen we persoonlijke gegevens op uw schriftelijk verzoek verwijderen. We bewaren niet-persoonlijke gegevens nadat uw account is gesloten.

Toepasselijke wet inzake gegevensbescherming
Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 is de gegevensbeheerder InXpress Global Ltd

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan
De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze leveranciers. Dergelijk personeel kan zich onder meer bezighouden met het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking buiten de EER. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld.

Wij zorgen er altijd voor dat uw informatie alleen wordt overgedragen in volledige overeenstemming met de Nederlandse gegevensbeschermingswetgeving en / of toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent in het bijzonder dat uw informatie alleen wordt overgedragen aan een land dat een passend beschermingsniveau biedt (bijvoorbeeld omdat de Europese Commissie heeft bepaald dat een land een passend beschermingsniveau biedt) of dat de ontvanger gebonden is door een contractuele clausule volgens de voorwaarden van de Europese Commissie ("EU Modelclausules"). U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het privacy beleid van websites van derden waarnaar wij linken.

Onze dienst is toegankelijk via internet en is mogelijk toegankelijk voor elke gebruiker over de hele wereld. Andere gebruikers hebben mogelijk toegang tot onze diensten van buiten de EER. Dit betekent dat wanneer u ervoor kiest om uw gegevens te uploaden, deze overal ter wereld toegankelijk is en daarom kan worden aangenomen dat een overdracht van uw gegevens buiten de EER heeft plaatsgevonden. U stemt in met een dergelijke overdracht van uw gegevens voor en door dit doel.

Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze dienstverlening, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om geen enkel wachtwoord met iemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze service worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Onze dienstverlening kan koppelingen bevatten naar en van websites van derden van onze partners, netwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken of de inhoud van deze websites.

Klachten
Als u klachten heeft over ons gebruik van uw informatie, neem dan contact met ons op of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

We behouden ons het recht voor om ons privacy beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Uw aanhoudend gebruik van onze diensten nadat we enige wijzigingen in het privacy beleid hebben gepubliceerd, vormt uw bevestiging van de wijzigingen en uw instemming om zich te houden aan en bent gebonden door het gewijzigde privacybeleid.

Wijzigingen en contactgegevens
Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, zullen we u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen.

Als u meent dat we ons niet houden aan dit privacy beleid, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacy praktijken of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, openen of verwijderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

InXpress Nederland B.V.
Paradijslaan 30
561 KN Eindhoven
+31652015819
info@inxpress.nl